, ...

, ...

, ...

 

: > - >

:

.


EIMATE ANOITA AO TON MHNA EBAPH MEXPI KAI OKTBPH.
PE EITOYPIA:
AO TI 11:30 TO PI MEXPI APA TO BPAAKI.

T: 27210 - 77606

THN TABEPNA MA '«TO IMANI», A BPEITE PEKO NTOIO API TA KAPBOYNA. EIH, MOPEITE NA AOAYETE APAOIAKE EYEI KAI NA ENOYIATEITE ME THN NOTIMIA TOY, AOY EINAI TIAMENA ME TOIKA POONTA KAI KPEATA NA AO TO KPEOEIO ''EYTYXIA'', IKH TOY APAH.